Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vyšetření na ŘP + posudek 350 + 350 Kč

Vyšetření pro zaměstnavatele + posudek 350 + 350 Kč

Vyšetření zbrojní průkaz + posudek 350 + 350 Kč

Vyšetření pro zaměst. + posudek + zdr. průkaz 350 + 350 Kč

Vystavení posudku bez vyšetření 350 Kč

Vyšetření na zdravotní průkaz 250 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace 250 Kč

Jednoduché potvrzení na žádost 150 Kč

Lékařská zpráva 300 KČ

Cena za pořízení kopie dokumentace 2 Kč/1 strana

Vypsání žádosti do DD 250 Kč

Vypsání žádosti o rekondiční pobyt 250 Kč

Vyšetření pro absolvování rekondičního pobytu 350 Kč

Posudek o bolestném 250 Kč

Odběr a vyšetření krve na žádost pacienta 150 Kč + labor

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdr. poj 190 Kč

Napsat komentář