Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vyšetření na ŘP + posudek 350 + 300 Kč

Vyšetření pro zaměstnavatele + posudek 350 + 300 Kč

Vyšetření zbrojní průkaz + posudek 350 + 300 Kč

Vyšetření pro zaměst. + posudek + zdr. průkaz 350 + 300 Kč

Vystavení posudku bez vyšetření 300 Kč

Vyšetření na zdravotní průkaz 250 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč

Jednoduché potvrzení na žádost 100 Kč

Lékařská zpráva 250 KČ

Cena za pořízení kopie dokumentace 2 Kč/1 strana

Vypsání žádosti do DD 200 Kč

Vypsání žádosti o rekondiční pobyt 200 Kč

Vyšetření pro absolvování rekondičního pobytu 350 Kč

Posudek o bolestném 200 Kč

Odběr a vyšetření krve na žádost pacienta 100 Kč + labor

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdr. poj 160 Kč

Napsat komentář