Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vyšetření na ŘP + posudek 350 + 350 Kč

Vyšetření pro zaměstnavatele + posudek 350 + 350 Kč

Vyšetření zbrojní průkaz + posudek 350 + 350 Kč

Vyšetření pro zaměst. + posudek + zdr. průkaz 350 + 350 Kč

Vystavení posudku bez vyšetření 350 Kč

Vyšetření na zdravotní průkaz 300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč

Jednoduché potvrzení na žádost 200 Kč

Lékařská zpráva 350 KČ

Cena za pořízení kopie dokumentace 10 Kč/1 strana

Vypsání žádosti do DD 300 Kč

Vypsání žádosti o rekondiční pobyt 250 Kč

Vyšetření pro absolvování rekondičního pobytu 350 Kč

Posudek o bolestném 300 Kč

Odběr a vyšetření krve na žádost pacienta 200 Kč + labor

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdr. poj 290 Kč

Poplatek za expresní vyhotovení 100 Kč

Napsat komentář